Melanin là yếu tố bảo vệ TẾ BÀO da. Mọi tác động vượt ngưỡng sinh lý chịu đựng của tế bào da sẽ khiến cơ thể chúng ta phải tổng hợp rất nhiều chất ( trong đó có melanin) để bảo vệ tế bào tổn thương đó.

Dù bạn là ai, khi chăm sóc và điều trị Da phải hiểu về Da và hậu quả hay hiệu quả sau điều trị.

Hiểu về màu sắc da và nghe điều trị nám như giấc mơ mê mội, để rồi gánh chịu hậu quả nặng nề.

Màu sắc da chúng ta được quyết định bởi 4 yếu tố: MELANINE OXY HEMOGILOBIN HEMOGLOBIN khửCAROTEN

Melanin là yếu tố bảo vệ TẾ BÀO da. Mọi tác động vượt ngưỡng sinh lý chịu đựng của tế bào da sẽ khiến cơ thể chúng ta phải tổng hợp rất nhiều chất (trong đó có melanin) để bảo vệ tế bào tổn thương đó.

Có 2 hướng khi tác động đến tế bào da sẽ có biểu hiện sau

1. Chăm sóc ( tác động) đúng > tế bào da khỏe. Biểu hiện lâm sàng là làn da sáng, khỏe, cấu trúc da đầy đủ về mặt mô học

2. Chăm sóc ( tác động) sai > có hại đến tế bào da.

– Chết tế bào – biểu hiện lâm sàng là bong tróc da ( lột da, tẩy… da không phải là tác động đúng cách)

– Tổn thương tế bào – biểu hiện lâm sàng là da đỏ…

Làm đẹp sai cách hủy hoại làn da

CHĂM SÓC – ĐIỀU TRỊ DA PHẢI ĐỂ Ý

Khi làm tổn thương tế bào bằng bất cứ hình thức nào, dù là tổn thương rất nhỏ, cơ thể chúng ta cũng bảo vệ tế bào ấy bằng cách TỔNG HỢP rất nhiều chất nhưng melanin vẫn là chủ yếu.