Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ – Tp.HCM

Địa chỉ: 159 Ký Con – P. Nguyễn Thái Bình – Q.1 – TP.HCM

Tel: 0238.866.667 – 0238.808.688

Hotline: 0919.444.456

Tư vẫn Bác sĩ: 0919.444.456

Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ

Hotline: Chị My – 0834.231.989